domingo

Cyklické rezonance přírody

Čas sám o sobě je fluidum - jakási pseudo energie, která může více či méně koketovat s iluzí a je otázka, jak čas sám o sobě (nezávisle na různých kalendářích a vědomí lidské bytosti) je iluzí – a nebo iluzí není a je realitou.

Kalendář je popisná nástroj. Je to nástroj, která se snaží popisovat cykly – cyklické rezonance přírody. Zjistíme, že čas zdaleka neteče kontinuálně tak, jak bychom si mysleli. Ve své kvalitě je čas naprosto neuvěřitelně propracovaný systém různě dlouhých a různě velkých cyklů – algoritmů pulsace různých energií v přírodě. Nutně tak docházíme ke zjištění, že různé kalendáře jsou úzce propojené s určitou oblastí velice intenzivního (mnohdy skrývaného a utajovaného) vědění a znalostí, které se bytostně dotýká cyklů – cyklické rezonance přírody. Půjdeme-li prameny informací zjistíme, že naši předkové vytvořili unikátní vědecký systém – věda o cyklické rezonanci, věda o čase, věda o kalendářních systémech, které tyto různé cykly zviditelňují.

No hay comentarios: